09.0743 Barata Yuda

Mangku Mura (1920–1999)

Bima and Yuddhistira battle the Korawa

Painted at: Kamasan village

Collection of the Museum Bali

Depicts: Bharata Yuddha


photo: Museum Bali