I Dewa Nyoman Leper (1917–1984)


4508-1 Nawaruci

Haks 002 the Birth of Hanuman

Ramayana: Labuh Geni Sita

U1010 Haks 363

U1012 Haks 205

U1013 Haks 369 Barong and Rangda

U1014 Haks 372 Ramayana?

U1015 Haks 188

U1018 Haks 366

U1032.03 Haks 404

Wibhisana with Rama and his forces