3525-31 Tumpek Kandang

I Made Jata (1922 –)

Date painted: 1948

Blessing of the animals ceremony

3525-31: Het zegenen van de huisdieren op de feestdag Tumpek Kandang. In Bali worden twee kalenders gebruikt: de Hindu-Balinese, die uit 12 maanmaanden bestaat, en door schrikkeldagen het zonnejaar volgt, en de Javaans-Balinese die uit 6 maanden van 35 dagen bestaat. De Javaans-Balinese kalender onderscheidt 5-daagse en 7-daagse weken. Om de 35 dagen vallen bepaalde dagen uit de 5-daage en 7-daagse telling met elkaar samen. Op de dag van het Tumpek-Kandang feest valt de zaterdag samen met kliwon, de laatste dag van de 5-daagse week. De dag tumpek is een combinatie die in de Javaans-Balinese cyclus van 6x35=210 dagen, 6x voorkomt. Op de afgebeelde Tumpek Kandang dag worden de dieren gezegend en er wordt geofferd aan de goden van de gewassen op de velden. Op andere Tumpek dagen worden alle metalen werktuigen en wapens gezegend, en de voorwerpen die verband houden met godin Saraswati van het schrift. Afgebeeld zijn een man en en vrouw die koeien zegenen met offers op de voorgrond.

17 by 31 cm

Collection of the Tropenmuseum