3525-61 Siwa lingga image

I Gusti Nyoman Molog (–)

Date painted: 1948

The Linggodbawa story, in which Brahma (right) and Wisnu (left) seek the top and bottom of the Siwa-lingga, related to the Bomantaka story

3525-61: Een afbeelding van Shiwa in de vorm van een lingga. De Linggabawa gedaante van Shiwa is gebaseerd op de symboliek van de lingga en de yoni. De lingga en yoni staan voor de mannelijke en vrouwelijke energie in de kosmos, symbolisch weergegeven door een rechtopstaande ronde zuil en een liggende vierkante steen met gat erin. Shiwa is weergegeven als Linggabawa (hij die de lingga tot gedaante heeft). De kosmische zuil rust aan de onderkant op de wereldschildpad (Kurma), die door drie slangen (naga's) wordt omgeven. In het midden van de zuil verschijnt een afschrikwekkende Bomakop met opengesperde bek en slagtanden. Links van de kop de god Wishnu (groen), met een werprad (chakra) in de rechterhand. Rechts van de kop de god Brahma (rood), met de knots (gada) in de hand. De zuil heeft de vorm van een wereldberg (Mandara), weergegeven door randen met rotsmotieven. De top van de berg wordt bekroond door een langwerpige band met aan de uiteinden twee stierenkoppen (nandi).

38 by 55 cm
ink on paper

Depicts: Bomantaka

Collection of the Tropenmuseum